BAB 1 FUNGSI

Revisi Cepat SPM

1.0 Fungsi

  1.1 Fungsi
  1.1.1 Menerangkanfungsimenggunakan perwakilan grafik dan tatatanda.
  1.1.2 Menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi
  1.1.3Menentukan imej suatu fungsi apabila objek diberikan dan sebaliknya

1.2 Fungsi Gubahan

  1.2.1 Memerihalkan hasil gubahan dua fungsi
  1.2.2Menentukan fungsi gubahan
  1.2.3Menentukan imej suatu fungsi gubahan apabila objek diberi dan sebaliknya
  1.2.4Menentukan suatu fungsi berkaitan apabila fungsi gubahan dan salah satu fungsinya diberi
  1.2.5Menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi gubahan

1.3 Fungsi Songsangan

  1.3.1 Memerihalkan songsangan suatu fungsi
  1.3.2 Membuat dan mengesahkan konjektur berkaitan sifat-sifat fungsi songsang
  1.3.3 Menentukan fungsi songsang